Kepada Baba-Nyonya: Mendalami Silang Budaya di Bandar-bandar Pelabuhan

  • 일정 2023.12.22. ~ 2024.6.16
  • 장소 ACC Creation 1, Asia Culture Center

Apabila jalan laut dibuka pada zaman penerokaan, Bumi menjadi tempat yang diterokai bukan melalui tanah keras dan bumi. Tetapi melalui laut, dengan bandar-bandar maritim Asia yang diletakkan di laluannya. Pedagang dari darat mula mengambil laluan perdagangan maritim dan bandar maritim menjadi tempat pertukaran antara tamadun dan penumpuan budaya.

Mungkin konsep ini masih pelik bagi kita, Baba-Nyonya adalah simbol budaya campuran di bandar pelabuhan maritim yang ingin kami memperkenalkan melalui pameran ini. Baba-Nyonya adalah perkataan yang membawa maksud keturunan lelaki pendatang dari China dan wanita asli Malaysia, di mana lelaki adalah Baba dan wanita adalah Nyonya. Seperti yang dijelaskan melalui etimologinya, Baba-Nyonya mewakili hasil silang budaya baharu yang muncul daripada perdagangan antara India, China dan negara-negara Eropah.

Tema teras Pusat Kebudayaan Asia pada tahun ini adalah Budaya Bandar Asia. Pameran ini memilih bandar maritim Kochi di India, Melaka di Malaysia dan Quanzhou di China untuk mempersembahkan naratif budaya di ruang bandar maritim, merentasi masa lalu dan masa kini. Setiap identiti rentas budaya mereka yang unik dan berbeza dinyatakan secara estetik sebagai kandungan yang ditumpukan.

Pameran ini menampilkan soalan kepada penonton sama ada penampilan kita yang hidup dalam era pelbagai budaya muncul dari era Baba-Nyonya. Kami berharap pengunjung ke pameran Dear Baba-Nyonya : The Further into Cross-Culture in Seaport Cities dapat menerokai dan menghargai kepelbagaian budaya dan kewujudan bersama yang harmoni.

더보기
This site created by Studio Particle